|
白虾姑 (500g/pkt)
白虾姑 (500g/pkt)
白虾姑 (500g/pkt)

分享:


白虾姑 (500g/pkt)

RM 18.00

分类: 虾类

数量: In Stock


数量 :


规格

SKU: PRWmea007


Weight(grams): 500


White Hey Ko (500g/pkt)
白虾姑 (500g/pkt)
 

All West Malaysia Shipping 全西马配送服务

 DELIVERY IN 1-2 WORKING DAYS

货物将在1-2天收到食材

今天下单 明天送货

 


 咨询 - 白虾姑 (500g/pkt)

如有任何疑问请留下您的信息,我们会尽快与您联络。